2840 M - Biotechnológia a farmakológia duálne vzdelávanie

Absolvent je pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra. Ovláda biologické, biochemicko-medicínske deje, rozbory surovín a výrobkov, ukazovatele životného prostredia. Môže sa uplatniť v lekárňach, v podnikoch s biotechnologickými, potravinárskymi a farmaceutickými výrobami, v laboratóriách, výskumných zariadeniach a v obchodných spoločnostiach zameraných na biotechnológiu a farmáciu.

Výučba bude prebiehať formou duálneho systému vzdelávania. Praktická príprava bude realizovaná priamo v partnerskej spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a. s. Hlohovec.