2860 K - Chemik operátor – duálne vzdelávanie duálne vzdelávanie

Absolventi po skončení štúdia ovládajú prístroje a riadiace prvky výrobného a strojnotechnologického zariadenia. Absolventi majú možnosť okamžitého zamestnania sa v partnerskej firme a v chemickom a farmaceutickom priemysle.

Výučba bude prebiehať formou duálneho systému vzdelávania. Praktická príprava bude realizovaná priamo v partnerskej spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a. s. Hlohovec.