Informovanie a účasť verejnosti

Podľa §15 zákona o prevencii závažných priemyselných havárií č.128/2015 Z.z.