Príloha č. 5 Informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady uchádzač pri vypracovaní ponuky využil

Príloha č. 5 Informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady uchádzač pri vypracovaní ponuky využil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *