Informovanie a účasť verejnosti

PODĽA §15 ZÁKONA O PREVENCII ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ Č.128/2015 Z.Z.
Zoznam nebezpečných látok Súpis NL Saneca 2024
EBMS politika Politika 2018

Saneca Pharmaceuticals a.s.

Nitrianska 100
920 27 Hlohovec
Slovakia

E-mail: info@saneca.com

Infoline: +421 33 736 1111

FDF info: +421 33 736 2216

API info: +421 33 736 2813

Kontaktný formulár