Duálne vzdelávanie

Študovať neznamená len sedieť nad knihami. Poď sa učiť, ako chutí skutočný pracovný život v reálnom kontakte s kolegami. Už počas štúdia na SOŠ Chemickej v Hlohovci Ti ponúkame možnosť získať prax na najvyššej úrovni, s najmodernejšími zariadeniami a s najlepšími odborníkmi priamo v našej spoločnosti. Systém duálneho vzdelávania spája školu so zamestnávateľom a dáva žiakom významnú praktickú skúsenosť.

Odbory

Biotechnológia a farmakológia

Absolvent je pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra. Ovláda biologické, biochemicko-medicínske deje, rozbory surovín a výrobkov, ukazovatele životného prostredia. Môže sa uplatniť v lekárňach, v podnikoch s biotechnologickými, potravinárskymi a farmaceutickými výrobami, v laboratóriách, výskumných zariadeniach a v obchodných spoločnostiach zameraných na biotechnológiu a farmáciu. Výučba bude prebiehať formou duálneho systému vzdelávania. Praktická príprava bude realizovaná priamo v partnerskej spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a. s., Hlohovec.

O duálnom vzdelávaní

Duálne vzdelávanie je o tom, že žiaci nielen študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania.

Takže okrem teoretickej prípravy získajú aj prax u zamestnávateľa, s ktorým majú podpísanú učebnú zmluvu.

Systém duálneho vzdelávania spája školy so zamestnávateľmi a dáva žiakom významnú praktickú skúsenosť.

Na základe výskumu sa až štyri pätiny rodičov pri výbere strednej školy zaujímajú o istotu atraktívneho zamestnania svojho dieťaťa po skončení štúdia. V tomto ohľade ponúkajú najväčšie záruky práve študijné a učebné odbory zapojené do systému duálneho vzdelávania.

Prečo duál

- Moderný systém vzdelávania

- Praktické odborné skúsenosti a zručnosti

- Pravidelný mesačný príjem vo forme štipendia

- Garancia ponuky pracovného miesta po skončení štúdia

- Firemné benefity

- Kvalifikovaní odborníci

- Kompletné zabezpečenie praktického vyučovania

- Prácu v dynamicky sa rozvíjajúcom prostredí

Kontakt

SOŠ chemická
Adresa:
Nerudova 13
920 01 Hlohovec
E-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Telefón: 033-7320076

Saneca Pharmaceuticals a.s.

Nitrianska 100
920 27 Hlohovec
Slovakia

E-mail: info@saneca.com

Infoline: +421 33 736 1111

FDF info: +421 33 736 2216

API info: +421 33 736 2813

Kontaktný formulár